Strona główna » Polityka prywatności
Kontakt
  • Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego
    ul. Jana Kilińskiego 72/74 lok. 23
    42 - 218 Częstochowa
    NIP: 894-270-13-62

  • E-mail:biuro@wzoryumow.shop
  • Telefon602 646 586
  • Godziny działania sklepu24 godziny na dobę. Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00.
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DANE OSOBOWE

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego umieszczonego na stronie www.wzoryumow.shop (dalej: „Polityka”) jest dokumentem informacyjnym. Konsekwencją tego jest to, że nie stanowi ona źródła obowiązków dla odwiedzających stronę Sklepu Internetowego czy też jego Klientów. Informacje zawarte w niniejszej Polityce mają charakter ogólny.

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod­nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Jako właściciel serwisu zastrzegam, iż nie sprzedaję osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników tego serwisu. Udostępnianie danych o ile ma miejsce, następuje w granicach prawa, na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Zastrzegam jednak sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego, zarejestrowana w Częstochowie (kod pocztowy: 42 – 218) przy ul. Jana Kilińskiego 72/74 lok. 23, (dalej: „Administrator”, lub „Właściciel”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- przez e-mail: biuro@wzoryumow.shop,

- telefonicznie: +48602646586

2. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, co do zasady przysługują Ci następujące prawa:

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

2) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

3) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

4) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

7) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Prawa te jednak mogą ulec modyfikacji tj. ograniczeniu lub wyłączeniu o czym przeczytasz w akapitach poniżej oraz w pkt 3 niniejszej Polityki przy okazji omawiania celów przetwarzania danych osobowych, odrębnie do każdego celu przetwarzania danych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz wyżej w pkt 1.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody - masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.

3. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody odwiedzających Sklep Internetowy czy też jego Klientów lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta na stronie internetowej lub w ramach innych kanałów komunikacji.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby możliwe/-a było/-a:

1) Umieszczanie komentarzy. Jakkolwiek podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne, aby umieścić komentarz. W tym celu, o ile chcesz dodać komentarz swój komentarz na stronie internetowej sklepu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię lub pseudonim.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych to art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda. Dane jakie przekazujesz w trakcie dodawania komentarza wykorzystywane są w celu umieszczenia komentarza. Podstawą prawną przetwarzania jest zatem Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza.

Zakres przetwarzanych danych: e-mail; imię lub pseudonim. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiadający funkcjonowaniu komentarzy, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz żądać usunięcia swoich danych znajdujących się w komentarzu lub możesz zażądać ich sprostowania. W związku z art. 20 RODO, przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

2) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej albo podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tych umów. Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy sprzedaży. Chodzi w szczególności o potwierdzenie złożenia zamówienia oraz pobrania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu (plik elektroniczny), jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie. Jakkolwiek podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne, aby mogło dojść do zawarcia umowy.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych to art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest więc Twoja zgoda. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy jak i do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez mnie jako Administratora. Dane jakie przekazujesz potrzebne są do realizacji umowy, wystawienia faktury, ujęcia faktury w księgach podatkowych, w celach archiwalnych ja i statystycznych.

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej lub debetowej; dodatkowo nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP, jeśli umowa ma być realizowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dane opisane w niniejszym punkcie będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji stosownej umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Co do faktur lub innych dokumentów potwierdzających transakcję, mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tych terminów, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. W przypadku danych o których mowa w niniejszym punkcie istnieje ograniczona możliwość sprostowania (lub jest wyłączona) tych danych po realizacji zamówienia. Nie jest możliwe sprzeciwienie się przetwarzaniu danych oraz domaganie się ich usunięcia: i) do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, ii) co do wystawionych faktur. W razie upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy. W związku z art. 20 RODO, przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

3) Zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług Dotyczących Konta na portalu lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem. Twoje dane będą przetwarzane w celu prowadzenia Twojego Konta (Panel Klienta), tak abyś mógł cieszyć się z korzyści, takiej jak np. składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostęp do historii zakupów, zarządzanie swoimi zgodami w serwisie. Jakkolwiek podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne, aby mogło dojść do zawarcia umowy.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych to art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest więc Twoja zgoda. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, w celach archiwalnych jak i statystycznych jak i jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez mnie jako Administratora.

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej lub debetowej; dodatkowo nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP, jeśli umowa ma być realizowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dane opisane w niniejszym punkcie będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji stosownej umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tych terminów, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Nie jest możliwe sprzeciwienie się przetwarzaniu danych oraz domaganie się ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. W razie upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy. W związku z art. 20 RODO, przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

4) Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twoich uprawnień wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji. Jakkolwiek podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne, aby mogło dojść do zawarcia umowy.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych to art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest więc Twoja zgoda. Dane jakie przekazujesz potrzebne są do realizacji umowy, ewentualnej korekty lub wystawienia faktury, ujęcia faktury w księgach podatkowych, w celach archiwalnych jak i statystycznych.

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej lub debetowej; dodatkowo nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP, jeśli umowa ma być realizowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dane opisane w niniejszym punkcie będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji stosownej umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Co do faktur lub innych dokumentów potwierdzających transakcję, mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tych terminów, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. W przypadku danych o których mowa w niniejszym punkcie istnieje ograniczona możliwość sprostowania (lub jest wyłączona) tych danych po realizacji zamówienia. Nie jest możliwe sprzeciwienie się przetwarzaniu danych oraz domaganie się ich usunięcia: i) do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, ii) co do wystawionych faktur. W razie upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy. W związku z art. 20 RODO, przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

5) Przedstawianie Ci reklam, ofert lub promocji produktów lub usług Administratora oraz naszych partnerów przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie newslettera.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych to art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest więc Twoja zgoda. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez mnie jako Administratora. Jeśli chcesz otrzymywać informacje takie jak reklamy oferty czy też newsletter, musisz nam przekazać swój adres e-mail oraz imię lub pseudonim. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymywać te informacje. Podstawą prawną przetwarzania jest zatem Twoja zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera lub zgoda marketingowa dotycząca otrzymywania reklam.

Zakres przetwarzanych danych: e-mail; imię lub pseudonim. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres na jaki udzielona została zgoda. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie na potrzeby reklamy lub newslettera, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. W związku z art. 20 RODO, przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

6) Korespondencja z odwiedzającymi Sklep Internetowy a także z Klientami, w tym udzielanie odpowiedzi na wiadomości Klientów.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych to art. 6 ust. 1 lit. a i lit f RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu jak i mój usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, po zakończeniu kontaktu. Jeśli chcesz skontaktować się ze mną przy użyciu poczty elektronicznej czy też listownie, przekazujesz mi swoje dane jako nadawca wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać lub utrzymać kontakt.

Zakres przetwarzanych danych: e-mail; imię; nazwisko; adres zamieszkania (lub zameldowania), inne dane osobowe o ile umieścisz je w korespondencji. Trudno jest określić, kiedy Twoja korespondencja zostanie usunięta z uwagi na możliwą jej archiwizację. Przysługuje Ci prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe, są przekazywane dostawcom, partnerom i podmiotom współpracującym z Administratorem:

1) Naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług dostarczających rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane mogą zostać przekazane dostawcom usługi hostingowej, poczty elektronicznej i domen.

2) Naszym dostawcą mogą być przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku, gdy skorzystasz ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Twoje dane osobowe zostaną udostępnione wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu Klientowi.

3) Podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą. Dzieje się tak w przypadku, gdy skorzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą. Dane osobowe udostępniane są wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4) Media społecznościowe. Moja strona internetowa korzysta z wtyczek serwisów społecznościowych, które zostały udostępnione przez serwisy społecznościowe, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google i GoldenLine. Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Jeśli jesteś zalogowany w danym serwisie społecznościowym, to dany serwis przyporządkuje dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie. Jeśli nie chcesz, aby takie powiązanie nastąpiło, to musisz się wylogować z danego serwisu społecznościowego.

5. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl